اخبار کارخانه

 • احداث خط تولید بست استاندارد 
 • تولید آهن گردگیرL90 طرف گیربکس
 • تولید گردگیر لاستیکیL90 طرف گیربکس

کاتالوگ دیجیتال


 1. ارتقاء رتبه جهانی محصولات ایران
 2. جهانی سازی محصولات این شرکت
 3. رضایت مندی مشتری
 4.  ایجاد زمینه تبلور ابتکارات و نوآوری ها
 5. بهره مندی از توان مدیران با تجربه بر مبنای رعایت اصول مدیریت مشارکتی، علم و صنعت
 6. ارجاع امور محوله در تمامی سطوح پرسنلی بر اساس تعهد و تخصص در جهت نیل به اهداف شرکت
 7. آموزش مستمر پرسنل کاری به منظور به روز رسانی شرکت
 8. به کار گیری اصول مدیریتی و استفاده از تمام توانایی ها و امکانات در راستای تسریع خدمات رسانی
 9. رعایت انصاف و عدالت و انضباط کاری در انجام کلیه امور
 10. سعه ی صدر و تفکر در کلیات و جزییات برنامه عملیاتی به صورت مستمر قبل از اتخاذ تصمیمات