اخبار کارخانه

  • احداث خط تولید بست استاندارد 
  • تولید آهن گردگیرL90 طرف گیربکس
  • تولید گردگیر لاستیکیL90 طرف گیربکس

کاتالوگ دیجیتال


دارا بودن خط تولید با دستگاه های پیشرفته و بروز تکنولوژی دنیا

عاملیت فروش در ایران

تولید و بسته بندی

دارای آزمایشگاه تست ،برداشت و ثبت داده های استخراج شده از انواع قطعات تولیدی شرکت


دارای واحد تحقیق و توسعه