Showing the single result

اورینگ درب گاز مناسب برای ال 90 مجموعه دو عددی

ورینگ دریچه گاز وظیفه دارد، که در هنگام اتصال و یا حتی بعد از آن، از بسته شدن شیر محافظت کرده و اجازه خروج گاز را از درون مخزن ندهد. به همین علت است که این اورنگی بسیار مهم بوده و آن را از متریالی به نام NBR تهیه می کنند.